9.5.-29.6. Salla Salin: A Room with a View

OLEMISEN HUOMAAMATTOMIA RAKENTEITA

Kun mietin kiinnostavia aiheita, huomaan niiden lähes aina jotain kautta kietoutuvan olemiseen ja olemassaoloon: millainen maailma on ja mistä se rakentuu.

Olemassaoloon liittyy hirveästi pienempiä teemoja. Näistä minua kiehtoo erityisesti se, miten olemassaolo ilmenee fyysisessä ympäristössä, tilan kautta. Toisaalta minua kiinnostavat ne rakenteet, joihin ei yleensä kiinnitetä huomiota mutta joita ilman ei näkyväkään pinta pysyisi koossa - todellisuuden huomaamattomat tilalliset tukirakenteet. Toisaalta minua kiinnostavat myös valmiit tilat ja niiden muodot ja näkyvät rakenteet, sekä ajatus siitä miten vähän kiinnitämme huomiota jokapäiväisiin ympäristöihimme. Se, miten itsestäänselvänä otamme erilaisten tilojen olemassaolon ja miten vähän ajattelemme oman havaintomme merkitystä näiden tilojen kokemisessa.

Kuvat: Salla Salin

Tilassa yhtä kiinnostavaa kuin seinät, on niiden väliin jäävä tila: etäisyydet, suhteet, katsomisen suunta - mitä jää taakseni silloin kun itse olen keskellä. Kuinka ihminen tilassa liikkuu, minkä näkökulman hän itse ottaa, mikä hänen käyttäytymiseensä vaikuttaa. Ihminen, teoksen kokijana inhimillisten aistiensa kautta, on mielestäni yhtä tärkeä osa teosta kuin mikään inhimillinen, materiaalinen tai inmateriaalinen "esille laitettu".

Teen tilallisia teoksia; esitysten tiloja, tilateoksia, installaatioita. Tilan taiteessa minua siis kiinnostaa oman aihevalintani lisäksi myös katsojan/kokijan aktiivinen asema teoksen vastaanottotilanteessa. Tarkoitan tällä siis sekä teoksen että sen havaitsijan yhdenaikaista tilallista olemassaoloa sekä tätä kautta syntyvien tai syntymättä jäävien havaintojen vaikutusta kokemukseen.

Yksi tulevan työni teemoja on tämä paikassa olemisen ja sen havainnoinnin mekaniikka, tarkoittaen enemmän tapahtumaketjua kuin konkreettista mekaanista laitetta. Valonkin havaitseminen on hyvin henkilökohtaista, jo mielentila vaikuttaa siihen, miten käsitämme sen laadun: onko syksyinen valo "harmaata" vai "pehmeää". Valossa minua kiinnostaa toisaalta auringonvalon hetkeen pysähtymätön vaihtelu, mutta myös ihmisen tekemät, yllättävällä tavalla hienot tai hauskat valot. Tulevassa teoksessani pyrin käsittelemään nimenomaan valon havaintoa, mitä valo on, miten se on olemassa tilassa ja ajassa.

Salla Salin

Salla salinin teos A Room with a View aukeaa yleisölle 9.5.2008

Lehdistökuvia

Alkuun || Näyttelyt || Muu ohjelma || Yleisökeskustelut || Kiitos || Galleria Kandela || Lehdistölle